AUTOSEEDING CÓ ĐỊA CHỈ TRUY CẬP MỚI!

Từ 05.09.2022, quý khách hàng truy cập vào AutoSeeding theo địa chỉ mới sau: https://autoseeding.app
Lưu ý: vẫn sử dụng user pass cũ để đăng nhập!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại đây

— ASV Software